BARNEKUNST 2008

 

SKUMMELSKOGEN

V/Båsmobakken barnehage På Rana Museum  

foto; Yvonne Rosten