Mileperlen har sin egen kompetanskehevingsskole for barnehage og skolesektoren. Denne går over to år om hver enkelt barnehage og skole velger å følge all undervisningen. Skolen heter:

SCANDINAVIAN SCHOOL OF CONCIOUSNESS AND CREATIVITY.

 

Undervisningen har som målsetting å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige.

 

Kunstneriske og menneskelige prosesser henger sammen, når vi tar hensyn til dette oppnår større resultater ved å utvikle flere sider enn bare det rent faglige. Kunst skapes ikke av teknisk eller håndverksmessig evne og forståelse alene, den skapes i ut av en indre nødvendighet hos den enkelte. 

Vi legger stor vekt på at elevene skal bli sett og få mulighet til å utvikle sitt eget potensiale. Det er samspillet mellom kunsten og livet som skaper den store spenningen og den personlige utviklingen på grunn av det som var ubevisst kommer opp til overflaten og gir oss en unik mulighet til å bearbeide og forløse det som ligger der.

Vi tror også på at når det oppstår et samspill mellom kunnskap, musisering, bevissthet, så danner dette grunnlag for en kunstnerisk og personlig utvikling som bærer deg gjennom et helt liv. Du lærer ikke kun et fag som du kan benytte her og nå, men du lærer å arbeide i prosess slik at du kan utvikle kunsten og deg selv gjennom mange gode skapende år.

”Det kunnskapsrike menneske.” I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende prinsipper som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte og danner grunnlag for både en abstrakt og en figurativ billed forståelse. For å kunne uttrykke deg på en hensiktsmessig måte i forhold til det du ønsker å oppnå kan det være lurt å kunne dette alfabetet til en viss grad. Det gir deg stor frihet og trygghet å kunne tegne og vite noe om lys og skygger og vite noe om hvordan du lager illusjon av form med farger. Gjennom å kunne flere teknikker er det også lettere å vite hvilke virkemidler du kan bruke for å oppnå det du vil for deg selv.

”Det musiske mennesket.” Handler ikke om hvor vidt noe er riktig gjort. Det er det musiske som skaper det kunstneriske uttrykket og som gir deg som utøver den store gleden ved å skape. Det er når din nærhet til materialene, din glede over å gå inn i ”stoffet” og i flatene, når du flyter hen i linjene, når gråtoner blir til lys og stemning, når du oppdager fargelanger som ressonerer inni deg - at kunsten får liv. Det er denne autentiske opplevelsen, dette livet som oppleves av andre når de ser din kunst, de ser den sanselige nærheten du har hatt til ditt arbeid. Evnen til å gi av seg selv i kunsten er ingen selvfølge, det er også noe du kan lære eller utvikle selv.

”Det bevisste menneske Forståelse av egen historie og egne verdier, eget ståsted akkurat nå, danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer du å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.
 
Denne prosessen som du vil gå gjennom i denne utdanningen vil gjøre deg i stand til bedre å møte dine elever, forstå deres perspektiv og bli flinkere til å ta deres interesser med i betraktningen når du planlegger slik at du sikrer deg motiverte elever som "eier" det de lager selv og er villige til å jobbe for å nå sine mål.
 
 
Følge med på hva som skjer på  http://www.facebook.com/Mileperlen