BETONGUTSMYKKING

UTSMYKKING PÅ RANA SAMFUNNHUS

IDE OG UTFØRELSE: YVONNE ROSTEN
MEDARBEIDER OG UTFØRER: RAMI AL- HAYA
MODELLER: ELEVER VED RANA KULTURSKOLE


"SLEEPING WALLS"