VELKOMMEN TIL OSS/ WELCOME TO MILEPERLEN

Det er to mennesker som driver Mileperlen og som sørger for at huset er i stadig bevegelse og utvikling. Det er oss, Magnar Vedal og Yvonne Rosten.

There are two people who are running Mileperlen and who makes sure that the house is in constant motion and progres. That is us, Magnar Vedal and Yvonne Rosten.

Sammen tar vi i mot gjester, snekrer, skulpturerer. Vi sørger for at du spiser godt og at ditt opphold her blir så bra som mulig.

Together we welcome guests, do carpentry, sculpt, draw, paint. We will always try to make sure your stay here will be as pleasant as possible, and you are welkome to attend artclasses or just walk around in the gallery.

Sunniva Rosten og Lea Mari Rosten vil dere også komme borti. Det er Yvonne Rosten sine døtre som er et trivelig tilskudd i hverdagen. De er to pratsomme jenter som gjerne svarer om det er noe dere lurer på. I tillegg bor MILO og PERLEMOR sammen med oss. Det er våre to katter som sørger for at musebestanden og fuglebestanden i området er under kontroll. De er veldig kosete og varmer deg gjerne på fanget om du trenger selskap.

You will also meet our two girls Sunniva and Lea Rosten. They are nice and talkative and will also answer questions if you can not find us:) Two cats are also living here, Milo and Perlemor. They make sure that the mouse and the birdpopulation stays balansed in this erea. They will warm your lap if you need some company.

 

På Mileperlen er det mennesket, dets kreative evner og kontakt med seg selv og sitt potesial som er det sentrale. Med alle de verkstedene som finnes på huset er det fullt mulig å boltre seg i hva det enn skulle være om dere vil komme som grupper.

In Mileperlen it is the human, its creative abilities and connection with themselves and their vast potential that is sentral.With all the different workshops in the house it is possible to create in all kinds of matereal. We welcome groups wh want to play and learn new things.

 

"Verden er et fattig sted dersom mennesker undertrykker det som er spesielt med dem. Alle er tjent med at alle andre blomstrer og gjør det de elsker. Gjennom å akseptere og respektere oss selv, er sannsynligheten stor for at vi tillater andre å gjøre det samme. Så derfor sier jeg: "Vær en bevisst skaper av ditt eget liv i stedefor et ubevisst offer for egne omstendigheter" 

"The world is a poor place if people suppress that wich is special about them. Everybody are served when every other beeing flourishes while doing what they love. Be a concious creator of your own life instead of a unconcious wictim of your own circumstanses"

 

 Yvonne Rosten. • Yvonne

  Yvonne er kunstner, hovedsaklig maler, men jobber også med illustrasjon, skulptur og installasjoner.

  Hun er utdannet pedagog, massasje terapeut, Coach og Nlp terapeut.

  Hun jobber på kulturskolen 2 dager i uka med undervisning av ungdommer og tar dessuten utsmyknings-oppdrag og driver med egne prosjekter de andre dagene av uken.

  Hun jobber med Kreativ teambuilding for bedrifter som ønsker utvikle miljøet i sin bedrift og som ønsker bedre samarbeid og innovasjon i sine bedrifter.

  Yvonne er levende opptatt av å hjelpe fram hele mennesket. Mennesket som har kontakt med sin intuisjon, sin egen vilje, sin motivasjon, sin evne til å handle, evne til å skape, evne til å gi av seg selv til andre og sin evne til å ta ansvar for alle sine egenskaper.

  Latteren er aldri langt borte fra denne damen.

 • Magnar

  Magnar Vedal er en nevenyttig og kreativ person som er som poteten - og kan brukes til det meste.

  Magnar har jobbet på jernverket med alle mulige jobber tilknyttet valseverket og stålverket. Han har snekret hus, liker å finne gode løsninger og elsker å jobbe med detaljer. Han liker å jobbe med tre, alt fra skulpturering til husbygging og laging av rammer. Magnar har også mye erfaring av støping og er en kløpper på betongarbeid.

  Han er en lun og fredfull mann som er lett å like og som har en utpreget sans for humor.

  Alt dette kommer godt med når han bor sammen med ei dame som får alle mulige ideer og som trenger en å sparre med..

  Han kan gjøre det meste - bare han finner brillene :))

 • Yvonne

  Yvonne is an artist, primarily a painter, but he also works with illustration, sculpture and installations.

  She is an educated teacher , massage therapist, Coach and Nlp therapist.

  She works on arts two days a week with tuition of youngsters and also take Embellishment missions and works with her own the other days of the week.

  She works with Creative teambuilding, works for companies who wants to develop the environment and who want better cooperation and innovation in their businesses.

  Yvonne is keen to foster the whole person . The person who has contact with their intuition, their own will, their motivation, their ability to act, their ability to create , their ability to comitte themselves to others and their ability to take responsibility for all their properties.

  The laughter is never far away from this lady.

 • Magnar

  Magnar Vedal is a handy and creative person who can help out with the most he comes across .

  Magnar has worked at the ironworks with all possible jobs associated to rolling mill and steel mill . He has crafted houses , like finding good solutions and loves to work with details. He likes to work with wood, everything from sculpting to house building and crafting frames. Magnar also has much experience of casting and is a master on concrete work.

  He is a warm and peaceful man who is easy to like and has a pronounced sense of humor.

  All this comes in handy when he lives with a woman who gets all kinds of ideas and need him to spar with ..

  He can do most - if he finds glasses :))

 • Sunniva Rosten

  Sunniva er ei åpen å livsglad jente som elsker dyr. Hun lever og ånder for hester og tilbringer så mye tid sammen med dem som hun kan, så om dere lurer på hvorfor gangen er full av gjørmete sko så vet dere nå hvorfor. Sunniva elsker også å synge, tegne og lese. Hun er humoristisk og ser humor i mange ting. Hun liker også å være sammen med vennene sine og er lett å komme i kontakt med:)

 • Lea Mari Rosten

  Lea Mari er ei smilende og trivelig jente. Lea er veldig glad i våre katter som ikke sier nei takk til litt kos. Hun er pratsom og lurer på mange ting i verden. Hun er vår lille filosof - som ikke lenger er så liten. Lea like å være med vennene sine og liker å tegne og tar livet ganske med ro. Hun elsker også å se på morsomme klipp på datamaskinen. Lea er også lett å komme i kontakt med og liker å få nye gjester i huset som hun kan stulle rundt og hjelpe.

 • SUNNIVA

  Sunniva is an open and spirited girl who loves animals. She lives and breathes horses and spend as much time with them as she can, so if you wonder why the hall is full of muddy shoes you now know why. Sunniva also love to sing, draw and read. She is humorous and sees humor in many things. She also likes to be with her friends and is easy to get in touch with :)

 • LEA

  Lea Mari is a smiling and cheerful girl. Lea is fond of our cats who do not say no to a cuddle. She is talkative and wonder about many things in this world. She is our little philosopher - who is no longer so small. Lea like to be with her friends and likes to draw and takes life pretty easy. She also loves to watch funny clips on her i-pad. Lea is also easy to get in touch with and enjoy getting new guests who she can talke to and help.