Spenningen stiger og skulpturen er klar for avduking:)