Her er den i all sin prakt, nøyaktig slik ungene planla og tegnet den:)