Å skape er å oppdage seg selv på nytt og på nytt og la seg åpne opp for det som vil bli skapt gjennom oss.

Å skape er en måte å leve på

Å skape er en reise innover.
I et øyeblikk kooooser du deg og opplever flyt og tiden som forsvinner for så i neste øyeblikk møte egne begrensinger, stå i stampe og ikke vite hva du skal gjøre. 
Slapp av, langsomt men sikkert vil kunnskapen integreres, forståelsen utvides og du vil se mye mer enn du gjorde før, rett og slett fordi du lærer å se på en annen måte og fordi det dannes flere forbindelser i hjernen. Det tar tid.  
 
Når du skaper er du på en indre reise der du lærer handtverket og utvikler deg selv samtidig.
Som kunstner ser man etter en tid at det går en rød tråd gjennom alle arbeidene. En tråd som speiler livet vi har levd, prosessene vi har vært i og hva vi er opptatt av. 
 
Men skapelse har ikke bare med eksistensielle prosesser å gjøre, for meg er det like viktig å leke og eksperimentere og hele tiden være på søken etter å la skapelsen komme gjennom meg uten at jeg er i styrersetet.  Altså være åpen for å la ting skje.  
 
Kunst skapes ikke av teknisk, håndverksmessig evne og forståelse alene, den skapes i ut av en indre nødvendighet hos den enkelte, derfor legges det vekt på at dere som elever får velge sine prosesser og motiver selv. Min jobb er å få dere i mål med det dere ønsker å lære. 

Når det oppstår et samspill mellom kunnskap, utfoldelse, bevissthet, så danner dette grunnlag for en kunstnerisk og personlig utvikling som bærer deg gjennom et helt liv. Du lærer ikke bare et fag som du kan benytte deg av, men du lærer å arbeide i prosess slik at du kan utvikle kunsten og deg selv gjennom hele livet. 

 

”Det kunnskapsrike menneske.”

Å skrive en roman uten alfabetet kan vel kanskje betraktes som en umulighet, om du ikke leser det inn som lydbok:))

I kunsten gjelder samme prinsipp. Vi trenger kunnskap om grunnleggende prinsipper, teknikker, materialkunnskap, erfaring og kjennskap til verktøyene for å klare å uttrykke det vi vil. 

Kall dem klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte og danner grunnlag for både en abstrakt og en figurativ billed forståelse. For å kunne uttrykke deg på en hensiktsmessig måte i forhold til det du ønsker å oppnå er det lurt å kunne dette alfabetet til en viss grad.

Det gir deg stor frihet og trygghet å kunne tegne og vite noe om lys og skygger og vite noe om hvordan du lager illusjon av form med farger. Gjennom å kunne flere teknikker er det også lettere å vite hvilke virkemidler du kan bruke for å oppnå det du vil for deg selv.

”Det musiske mennesket.”

Handler ikke om hvor vidt noe er riktig gjort. Det er det musiske som skaper det kunstneriske uttrykket og som er ditt uttrykk som utøver også gleden og meningen med å skape. Det er når din nærhet til materialene, din glede over å gå inn i ”stoffet” og i flatene, når du flyter hen i linjene, når gråtoner blir til lys og stemning, når du oppdager fargeklanger som ressonerer inni deg - at kunsten får liv.

Det er denne autentiske opplevelsen, dette livet som oppleves av andre når de ser din kunst, de ser den sanselige nærheten du har hatt til ditt arbeid. Evnen til å gi av seg selv i kunsten er ingen selvfølge, det er også noe du kan lære eller utvikle selv.

 

 ”Det bevisste menneske

Forståelse av våre valg i livet, erkjennelsen av oss selv i møte med alt, opplevelser, egne verdier og ståsted i oss selv, kunskap danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Etterhvert som vi jobber kunstnerisk vil dette bli mer og mer tydelig. I begynnelsen er det ikke sikkert dere skjønner det, men det kommer, med tiden. Når vi kobler den faglige læringen sammen med sansning og din indre billedverden, får kunsten får helhet, dybde og mening.   

 
 
Følge med på hva som skjer på   http://www.facebook.com/Mileperlen  
 
FOR KURS SE på disse lenkene. Her er det mange tilbud du kan være med på.