ART=LOVE

Å SKAPE ER EN MÅTE Å LEVE PÅ

Å skape er en måte å leve på,- en reise i oss selv der vi lærer håndverket og utvikler ideer og oss selv samtidig

Sakte men sikkert vil kunnskapen integreres, forståelsen utvides og du vil se mye mer enn du gjorde før, rett og slett fordi du lærer å se på en annen måte og fordi det dannes flere forbindelser i hjernen. 

Du kan oppleve flyten og tiden som forsvinner og jobbe i fre og fordragelighet, for så, i neste øyeblikk møte egne begrensninger, uten å vite hva du skal gjøre for å rette det opp eller komme tilbake i flyt. Det kan være en "rollercoaster" følelsesmessig før det faller på plass igjen:) Men sånn kan prosessen være når vi er i ukjent farvann og skaper neo som ikke har vært skapt før.

Men skapelse har ikke bare med eksistensielle prosesser å gjøre. For meg er det like viktig å leke og eksperimentere og hele åpen for å la skapelsen skape gjennom meg uten at jeg styrer hele prosessen. 

Kunst skapes ikke av teknikk, håndverk og forståelse alene, den skapes ut fra den enkeltes indre nødvendighet, derfor legges det vekt på at dere velger motiver selv så finner vi sammen ut hvordan vi mest mulig hensiktsmessig skal få motivet på plass. Min jobb er å gi deg de redskapene og teknikkene du trenger for å få deg i mål med det du ønsker å lære.

Når det oppstår et samspill mellom kunnskap, utfoldelse, bevissthet, danner dette grunnlaget for en kunstnerisk og personlig utvikling som bærer deg gjennom livet. Du lærer ikke bare et fag du kan benytte deg av, men du lærer å jobbe i prosess slik at du kan utvikle kunsten og deg selv gjennom hele livet.

 

«Det kunnskapsrike mennesket»

For å kunne skrive en roman må du mestre alfabetet, det kan også være lurt å mestr flere sjangre så du kan velge mellom i din utfoldelse.  

I kunsten gjelder samme prinsipp. Vi trenger kunnskap om grunnleggende prinsipper, teknikker, materialkunnskap, erfaring og kunnskap om verktøyene for å kunne uttrykke det vi ønsker.

Kall dem klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte og danner grunnlaget for både en abstrakt og en figurativ bildeforståelse. For å uttrykke deg på en hensiktsmessig måte i forhold til det du ønsker å oppnå, er det lurt å kunne dette alfabetet til en viss grad. Det gir deg stor frihet og selvtillit å kunne male og vite noe om lys og skygger og vite noe om hvordan du kan skape en illusjon med bruk av form og farger. Ved å kunne flere teknikker er det også lettere å vite hvilke virkemidler du kan bruke for å oppnå det du selv ønsker.

 

 "Det musikalske mennesket."

Det handler ikke om om noe blir gjort riktig eller ikke. Det er når din tilstedeværelse til materialene - din glede av å gå inn i "mediet" og i overflatene, når tiden forsvinner og du elsker å være til å skape, når fargetoner blir til lys og stemning, når du oppdager farger og kombinasjoner som resonerer inni deg - at kunst kommer til live.

Det er denne autentiske opplevelsen, dette livet -som andre opplever når de ser kunsten din, de ser den sensuelle nærheten du har hatt til arbeidet ditt. Evnen til å gi av seg selv i kunsten er ikke gitt, det er også noe man kan lære eller utvikle selv.

 

"Det bevisste mennesket"

Å forstå våre valg i livet, erkjennelsen av oss selv i møte med alt, erfaringer, våre egne verdier og ståsted i oss selv danner grunnlaget for bevisste kunstneriske valg. Etter hvert som vi jobber med vår kunst vil dette bli mer og mer tydelig. Til å begynne med skjønner du det kanskje ikke, men det vil komme med tiden. Når vi samkjører læring med sansing og dine indre bilder, får kunst helhet, dybde og mening.

 

 "Å skape er å oppdage seg selv igjen og igjen og åpne oss for det som må skapes gjennom oss"