BETONGUTSMYKKING

UTSMYKKING PÅ RANA SAMFUNNHUS

IDE OG UTFØRELSE: YVONNE ROSTEN

MEDARBEIDER OG UTFØRER: RAMI AL- HAYA

MODELLER: ELEVER VED RANA KULTURSKOLE

"SLEEPING WALLS"

Del denne siden