I prosessjobbing begynner vi der andre slutter.

Prosessarbeid, i denne forbindelsen, handler om å jobbe over tid og forplikte mennesker til å gjennomføre til mål, sitt mål. Det handler om å hjelpe mennesker å strukturere seg, gi dem redskap og teknikker som sikrer dem mestring og eierforhold til det de jobber med, - noe som igjen øker motivasjon og lysten til å holde på videre.

Prosessjobbing handler også mye om samarbeid, om det å benytte enhver persons kompetanse og utvikle den videre, det handler om å la vennskap blomstre og la barn og voksne prestere i kjærlighet til hverandre og til det de holder på med. 

Prosessjobbing er også en metode der det er høyt under taket, der det er rom for humor, glede, gode samtaler, diskusjoner og refleksjoner i tillegg til konsentrasjon og stillhet. 

Prosessjobbing legger også stor vekt på medvirkning og er en metode som hele tiden er på "fisketur" etter prosjekter som ligger i barna på avdelingen. Det som lages er hele tiden forankret i det ungene er opptatte av og tar i stor grad utgangspunk i brennende interesser hos barna. 

Dette er en arbeidsmåte som er på full fart inn i barnehagene. Den gir fantastiske resultat, fantastisk kompetente og engasjerte barn, fornøyde voksne som føler at de har noe av kvalitet å tilby og foreldre med tårer i øynene som får unike ting hjem som deres barn har laget.

Vi kan snakke og snakke om hvordan en banan smaker, men det er først når vi har smakt den at vi vet hvordan den virkelig smaker. Før denne erkjennelsen er smaken bare en tom teori .. 

Det samme gjelder i forhold til hva som er viktig å tenke på og ta hensyn til når vi jobber med mennesker og de estetiske fagene.

Det er først når vi selv arbeider med dem vi virkelig forstår hva dette gjør med oss og for en enorm døråpner dette kan være for andre. Det er først når vi selv går gjennom prosessene vi forstår hva vi "utsetter barna" for og hvilke prosesser de går gjennom i sitt skapende. Det er også først ved å selv ha arbeidet seg gjennom prosessene vi evner å overføre vår kunnskap til andre på en troverdig måte fordi vi vet hvordan og hvorfor vi gjør det og har erkjennt hvilken innvirkning det har på den enkelte og gruppen. 

I kursene som arrangeres på Mileperlen av Yvonne Rosten legges det vekt på å utvikle individet men også individet i forhold til gruppen. Dette gjør vi fordi vi mener det er viktig å være med å jobbe for å utvikle demokratiske, integrerte mennesker som evner å kommunisere og vite hva de vil, samtidig som de evner å hjelpe andre og gjøre andre gode. 

Her bidrar alle i forhold til egne forutsetninger - som bare blir bedre og bedre ettersom kurset skrider fram. Mangt et menneske går ut herifra med et ganske annet syn på seg selv og egen kompetanse enn når de kom inn..   Heldigvis.. 

Del denne siden