.

HOVEDUTSTILLER PÅ HEMNESJAZZ 2008



"På livets mange ganger kronglete vei "

AV

YVONNE ROSTEN



Utstillingen handler om hvordan vi som mennesker, i vår søken etter oss selv, får mer og mer kontakt med vårt  indre potensial etterhvert som vi renser vekk begrensende tanker og følelsesmønster. Når disse slår sprekker øker vi i forståelse og erkjennelse av hvem vi er og slipper fram lyset i oss selv. Utstillingen handler om at vi, etter hvert som vi integreres, får mye større innvirkning på egen hverdag og hva vi skaper for oss selv - fordi vi oppnår kontakt med det skapelsen som er en naturlig del av oss selv. Denne kraften vises gjennom lyset som kommer fram i disse bildene.

Utstillingen handler også om hvordan vi mange ganger går oss vill på livets vei og hvordan vi i ettertid kan se den røde tråden i alle våre erkjennelser og erfaringer som gjør det klart for oss at alle erfaringer, alle omveier, tilbakeslag, har vært nødvendig for egen utvikling og for å bringe fram potensialet i oss selv. En som hele tiden lever på den trygge siden og aldri går seg vil ikke noen gang finne sin egen vei og leve sitt liv i sannhet med seg selv og sine omgivelser.   

Del denne siden