ART=LOVE

Å SKAPE ER EN MÅTE Å LEVE PÅ

Å skape er en måte å leve på,- det er en reise i oss selv der vi erkjenner hva som driver oss, hvordan vi vil bruke selve håndverket og lærer å være mer lydhøre for egen intuisjon og mer åpen for ideer og utfordringer. 

Sakte men sikkert vil kunnskapen integreres, forståelsen utvides og du vil se mye mer enn du gjorde før, rett og slett fordi du lærer å se på en annen måte og fordi det dannes flere forbindelser i hjernen. 

Du kan oppleve flyten og tiden som forsvinner og jobbe i fre og fordragelighet, for så, i neste øyeblikk møte egne begrensninger, uten å vite hva du skal gjøre for å rette det opp eller komme tilbake i flyt. Det kan være en "rollercoaster" følelsesmessig før det faller på plass igjen:) Men sånn kan prosessen være når vi er i ukjent farvann og skaper neo som ikke har vært skapt før.

Men skapelse har ikke bare med eksistensielle prosesser å gjøre. For meg er det like viktig å leke og eksperimentere og hele tiden være åpen for å la skapelsen skape gjennom meg uten at jeg styrer hele prosessen. Det er som om maleriene har sin egen vilje og vil noe annet enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet så eg har lært meg at en ide er et utgangspunk for så å være åpen for det som kan skje underveis.

Kunst skapes ikke av teknikk, håndverk alene. Kunst skapes ut fra det enkelte menneskes behov for å uttrykke seg,  finne mening i verden og lage rom for utfoldelse.

jeg legger det vekt på at dere velger motiver selv så finner vi sammen ut hvordan vi mest mulig hensiktsmessig skal få motivet på plass. Min jobb er å gi deg de redskapene og teknikkene du trenger for å få deg i mål med det du ønsker å lære.

Når det oppstår et samspill mellom kunnskap, utfoldelse, bevissthet, danner dette grunnlaget for en kunstnerisk og personlig utvikling som du bærer med deg videre i livet. Du lærer altså ikke bare å skape men du skaper og omskaper deg selv samtidig. 

 «Det kunnskapsrike mennesket»

For å kunne skrive en roman må du mestre alfabetet, det kan også være lurt å mestre flere sjangre så du kan velge mellom i din utfoldelse.  I kunsten gjelder samme prinsipp. Vi trenger kunnskap om grunnleggende prinsipper, teknikker, materialkunnskap, erfaring og kunnskap om verktøyene for å kunne uttrykke det vi ønsker.

Kall dem klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte og danner grunnlaget for både en abstrakt og en figurativ bildeforståelse. For å uttrykke deg på en hensiktsmessig måte i forhold til det du ønsker å oppnå, er det lurt å kunne dette alfabetet til en viss grad. Det gir deg stor frihet og selvtillit å kunne male og vite noe om lys og skygger og vite noe om hvordan du kan skape en illusjon med bruk av form og farger. Ved å kunne flere teknikker er det også lettere å vite hvilke virkemidler du kan bruke for å oppnå det du selv ønsker.

  "Det musikalske mennesket."

Det handler ikke om at noe blir gjort riktig eller ikke. Det er når din tilstedeværelse til materialene - din glede av å gå inn i "mediet" og i overflatene, når tiden forsvinner og du elsker å være til å skape, når fargetoner blir til lys og stemning, når du oppdager farger og kombinasjoner som resonerer inni deg - at kunst kommer til live.

Det er denne autentiske opplevelsen, dette livet -som andre opplever når de ser kunsten din. Evnen til å gi av seg selv i kunsten er ikke gitt, det er også noe man kan lære eller utvikle selv gjennom å jobbe.

 "Det bevisste mennesket"

Å forstå våre valg i livet, erkjennelsen av oss selv i møte med alt, erfaringer, våre egne verdier og ståsted i oss selv danner grunnlaget for bevisste kunstneriske valg. Etter hvert som vi jobber med vår kunst vil dette bli mer og mer tydelig. Når læring, sansing og dine indre bilder samkjøres får kunst helhet, dybde og mening. 

 "Å skape er å skape og omskape oss selv og åpne oss for det som vil bli skapet gjennom oss"

 

Del denne siden