Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) og Mileperlen viser utstillingen Hollow Earth  15-19. september i Galleri M sine lokaler på Mileperlen, Hemnesberget!

På Mileperlen( Galleri M), Hemnesberget, er det mulig å komme og se utstillingen. Den er relevant for Hemnes kommune som har en historie preget av gruvedrift som har etterlatt seg spor på godt og vondt.  

Ta kontakt for å bestille omvisning på mileperlen@gmail.com eller på tlf 97176824 eller bare stikk innom mellom 10 og 14 mellom 15 og 19 september.                                                                     

Pionerprosjekt

Hollow Earth er en del av kunstprosjektet Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge: Avtrykk, en turnéproduksjon av Se Kunst i Nord-Norge. Det er et pionerprosjekt som har til intensjon å skape kunstproduksjon ute på lokale visningssteder ulike steder i Nord-Norge, med unge nyutdannede kunstnere fra kunstakademiet i Tromsø. På den måten ønsker Se kunst i Nord-Norge å bidra til at kunstnere får oppdrag her i vår landsdel, kombinert med at oppdragene bidrar til at publikum ut i lokalsamfunnene får oppleve nyskapende samtidskunst.

Det er tre kunstprosjekter som foregår parallelt. De visningsstedene som etter søknad er valgt ut til å delta som produksjonssteder, har en avtale med SKINN om å følge opp kunstnere og prosjektene lokalt. Dette er også et ledd i kompetanseutvikling for produksjon på visningsstedene. Kunstneren på sin side har søkt med en prosjektidé og er valgt ut av et kunstnerisk råd bestående av 5 kunstfaglige personer; Svein Ingvoll Pedersen, tidl. intendant Tromsø Kunstforening, Hilde Methi, kurator, Torill Østby Haaland, utstillingsleder Nordnorsk Kunstnersenter, Unni Gjertsen, kunstner og Eva Skotnes Vikjord, daglig leder Se Kunst i Nord-Norge. Avtrykk gir kunstnerne en unik mulighet til å arbeide fram og gjennomføre et kunstprosjekt i dialog med hver sin tildelte visningsarena i Nord-Norge Prosjektet Hollow Earth er produsert i Sortland Kunstforening av kunstnerne Emilija Skarnulyte og Tanya Busse. Det har også vært en kunstproduksjon i Harstad Kunstforening med kunstneren Margrethe Pettersen og en produksjon i Hammerfest Kunstforening, med kunstneren Geir Backe Altern. Disse utstillinger åpnet henholdsvis 26. april, 2. og 9. mai. Etter visning på de tre utvalgte produksjonsstedene skal utstillingene ut på hjul i hele tre turnéløp med totalt 15 turnéstopp i Nordland, Troms og Finnmark fylker.  Avslutningsvis blir det en samlet utstilling med alle tre kunstprosjektene i en Grand Finale, våren 2015.

Kunstnerne Emilija Skarnulyte fra Litauen og Tanya Busse fra Canada gikk utmastergradstudiet ved Kunstakademiet i Tromsø 2013. deres kunstprosjekt har utgangspunkt i temaer relatert til de to kunstnernes forskning om landskapet og dess forandringer i sirkumpolære strøk. I sitt kunstprosjekt serde på landskapet som en kropp, der boring og sprenging kan sammenliknesmed arr og traumer på jordens overflate. Kunstnerne undersøker det som skjer når menneskelig teknologi og krav på utvinning av jordens ressurser kolliderer med hensyn til etikk og bærekraftig utvikling.  De har særlig tatt for seg problematikken med mineralutvinning både i Norge, Sverige og på Svalbard, med eksempel fra driften av grafittgruven på Jennestad, Sortland.

Målgruppe for formidling er elever i grunnskolen og videregående skole, samt et voksent publikum.

Prosjektet er finansiert gjennom Norsk kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, Nordland fylkeskommune, Sametinget, samt Sortland og Hammerfest kommuner.

Se Kunst i Nord-Norge, Hemnesberget 15-19 sept. 2014

Pressekontakt: Yvonne Rosten, koordinator for utstilling og formidling

Tlf. 97176824  eller mileperlen@gmail.com   

Del denne siden