HALLOOOOOOOOOOOOOOOO:)

Vi er to mennesker som bygger og driver Mileperlen og som sørger for at huset er i stadig bevegelse og utvikling. Det er oss, Magnar Vedal og Yvonne Rosten. 

Sammen tar vi i mot dere som gjester og sørger for at du spiser godt og at ditt opphold her blir så bra som mulig. Vi har også atelier der vi jobber og har ofte kurs i maleri og skulptur.

Sunniva Rosten og Lea Mari Rosten vil dere også komme borti. Det er Yvonne Rosten sine døtre som er et trivelig tilskudd i hverdagen. De er to pratsomme jenter som gjerne svarer om det er noe dere lurer på. I tillegg bor MILO som er en svart katt og to Welch Corgi Pembroke ved navn HERA og ASISSI sammen med oss. Det er katten som sørger for at musebestanden og fuglebestanden i området er under kontroll. De er veldig kosete og varmer deg gjerne på fanget om du trenger selskap.

 

På Mileperlen er det mennesket, dets kreative evner og kontakt med seg selv og sitt potesial som er det sentrale. Med alle de verkstedene som finnes på huset er det fullt mulig å boltre seg i hva det enn skulle være om dere vil komme som grupper å arbeide.

"Verden er et fattig sted om alle undertrykker det som er unikt med dem. Verden er tjent med at alle blomster på sin måte og gjør det de elsker, det kommer oss alle til gode"

-Så vær en bevisst skaper av ditt univers fremfor et ubevisst offer for egne omstendigheter, vær deg selv til fulle..som Yvonne sier det;)

 

 

 Yvonne Rosten. • Yvonne

  Yvonne er kunstner, hovedsaklig maler, både figurativ og non figurativ og jobber med utsmykkinger, illustrasjon, skulptur, installasjoner.

  Hun er også utdannet pedagog, massasje terapeut, Coach og Nlp terapeut.

  I tillegg til å drive dette jobber hun på kulturskolen 2 dager i uka med undervisning av ungdommer og voksne.

  Hun jobber med Kreativ teambuilding for bedrifter som ønsker utvikle miljøet i sin bedrift og som ønsker bedre samarbeid og innovasjon i sine bedrifter.

  Yvonne er levende opptatt av å hjelpe fram hele mennesket. Mennesket som har kontakt med sin intuisjon, sin egen vilje, sin motivasjon, sin evne til å handle, evne til å skape, evne til å gi av seg selv til andre og sin evne til å ta ansvar for alle sine egenskaper.

  Latteren er aldri langt borte fra denne damen.

 • Magnar

  Magnar Vedal er en nevenyttig og kreativ person som er som poteten - og kan brukes til det meste.

  Magnar har jobbet på jernverket med alle mulige jobber tilknyttet valseverket og stålverket. Han har snekret hus, liker å finne gode løsninger og elsker å jobbe med detaljer. Han liker å jobbe med tre, alt fra skulpturering til husbygging og laging av rammer. Magnar har også mye erfaring av støping og er en kløpper på betongarbeid.

  Han er en lun og fredfull mann som er lett å like og som har en utpreget sans for humor.

  Alt dette kommer godt med når han bor sammen med ei dame som får alle mulige ideer og som trenger en å sparre med..

  Han kan gjøre det meste - bare han finner brillene :))

 • Sunniva Rosten

  Sunniva er ei åpen å livsglad jente som elsker dyr. Hun lever og ånder for hester og tilbringer så mye tid sammen med dem som hun kan.
  Sunniva elsker også å synge, tegne og lese. Hun er humoristisk og ser humor i mange ting. Hun liker også å være sammen med vennene sine og er lett å komme i kontakt med:)

 • Lea Mari Rosten

  Lea Mari er ei smilende og trivelig jente. Lea er veldig glad i våre hunder som ikke sier nei takk til litt kos. Hun er pratsom og lurer på mange ting i verden. Hun er vår lille filosof - som ikke lenger er så liten. Lea liker å være med vennene sine og liker å tegne og tar livet ganske med ro. Hun elsker også å se på morsomme klipp på datamaskinen. Lea er også lett å komme i kontakt med og liker å få nye gjester i huset som hun kan stulle rundt og hjelpe.

Vår turkamerat Hera med fullt overblikk over Hemnesberget

 • Yvonne

  Yvonne is an artist, primarily a painter, but he also works with illustration, sculpture and installations.

  She is an educated teacher , massage therapist, Coach and Nlp therapist.

  She works on arts two days a week with tuition of youngsters and also take Embellishment missions and works with her own the other days of the week.

  She works with Creative teambuilding, works for companies who wants to develop the environment and who want better cooperation and innovation in their businesses.

  Yvonne is keen to foster the whole person . The person who has contact with their intuition, their own will, their motivation, their ability to act, their ability to create , their ability to comitte themselves to others and their ability to take responsibility for all their properties.

  The laughter is never far away from this lady.

 • Magnar

  Magnar Vedal is a handy and creative person who can help out with the most he comes across .

  Magnar has worked at the ironworks with all possible jobs associated to rolling mill and steel mill . He has crafted houses , like finding good solutions and loves to work with details. He likes to work with wood, everything from sculpting to house building and crafting frames. Magnar also has much experience of casting and is a master on concrete work.

  He is a warm and peaceful man who is easy to like and has a pronounced sense of humor.

  All this comes in handy when he lives with a woman who gets all kinds of ideas and need him to spar with ..

  He can do most - if he finds glasses :))